Κεντρική σελίδα
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 Το Γυμνάσιο Μαρμαρίου ιδρύθηκε το 1979 ως παράρτημα του Γυμνασίου Στύρων και συστεγάστηκε με το τριθέσιο Δημοτικό της περιοχής. Από το 1986-87 λειτουργεί ως ανεξάρτητο Γυμνάσιο σε δικό του κτίριο, δεν παύει όμως να συναυλίζεται με το --εξαθέσιο πλέον- Δημοτικό Μαρμαρίου. Το Γυμνάσιο εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή του Μαρμαρίου με τα γύρω χωριά από τους Στουππαίους μέχρι το Παραδείσι και το Γιαννίτσι. Το σχολείο δεν είναι ιδιαίτερα πολυπληθές. Αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα για πειραματισμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτός από τις ήδη υπάρχουσες αίθουσες πληροφορικής και χημείας, ο εξοπλισμός του σχολείου ενισχύθηκε από το 2008-9 με διαδραστικούς πίνακες. Έτσι το Γυμνάσιό μας έγινε το πρώτο σχολείο της Καρυστίας που απέκτησε πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Τα νέα μέσα έδωσαν στους μαθητές τη δυνατότητα να εξοικειωθούν ταχύτερα και ασφαλέστερα με το διαδίκτυο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντα των παιδιών παραμένουν συνδεδεμένα με το εξόχου κάλλους φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τις φυσικές δραστηριότητες, βρίσκοντας όμως και μια νέα διέξοδο προς τον μαγευτικό κόσμο του παγκόσμιου δικτύου – όπως άλλωστε συμβαίνει και σε  όλους τους σημερινούς εφήβους.

Η συμμετοχή των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τους αφύπνισε το ενδιαφέρον να επεξεργαστούν το φυσικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον υπό ένα διαφορετικό πρίσμα με την αρωγή της τεχνολογίας, και ταυτόχρονα τους έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουν στην πράξη τις ποικίλες εφαρμογές της τεχνολογίας, οι οποίες ξεφεύγουν από την απλή καθημερινή επικοινωνιακή χρήση.

Παρουσίαση Σχολείου

Το δικό μας Μαρμάρι 

Εργασίες Μαθητών 

Μέλη Σχολείου

Η ομάδα του σχολείου με υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς Χρύσανθο Βαλασιάδη και Ευδοκία Αποστολίδου.

Σχολική χρονιά: 2011-2012.