Συντελεστές
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού, από την ίδρυσή του το 1993 μέχρι σήμερα, παραμένει πιστό στους καταστατικούς στόχους του: τη διάσωση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης με τη συμβολή των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων.

Με εφόδια τη σημαντική ιστορική και αρχαιολογική έρευνα που διεξάγει το επιστημονικό προσωπικό του, συνεχίζει να δημιουργεί διαδικτυακούς κόμβους για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό ενώ, αξιοποιώντας την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας, των τρισδιάστατων γραφικών και των οπτικοακουστικών και διαδραστικών μέσων, πραγματοποιεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» προβολές Εικονικής Πραγματικότητας, μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό.

Ενισχύοντας τον πρωτοποριακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, προσεγγίζει την εκπαίδευση και τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων με σεβασμό και απόλυτη προσήλωση στις σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες και μεθόδους, προκειμένου ο πρωταρχικός στόχος του να επιτυγχάνεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. 

Εκ μέρους του ΙΜΕ συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι εξής:

Κλεοπάτρα Φέρλα, Υπεύθυνη Τομέα Έρευνας & Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας

Μιχάλης Βαρλάς, Υπεύθυνος τμήματος Γενεαλογίας & Προφορικής Ιστορίας

Γιώργος Τζεδόπουλος, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Εμμανουήλ Γουάλλες, Υπηρεσία Συντονισμού Έργων

Πόπη Γκλίβα και Σοφία Χαροκόπου, Υπεύθυνες Τομέα Αξιοποίησης

Άρτεμις Τσίπη και Ιωάννα Κλωνάρη, Τμήμα Προώθησης & Ανάπτυξης

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η βασική ομάδα του ΙΜΕ υποστηρίζεται από τους συναδέλφους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και του Τμήματος Μουσειοπαιδαγωγών.

VODAFONE

Η Vodafone, από την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας το 1993, επενδύει συστηματικά σε προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, φροντίζοντας για τη μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της στο περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητάς της την ενεργό συμμετοχή της στην κοινωνία.

 Με αυτό ως γνώμονα και αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των παιδιών στην αυριανή κοινωνία, υλοποιεί πολυετή προγράμματα με μετρήσιμα αποτελέσματα, σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα. Από το 2002 μέχρι σήμερα σχεδόν 600.000 παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν λάβει μέρος στα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς της εταιρείας, που έχουν ως κύριο στόχο την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη και επιμόρφωση των παιδιών.

Σε αυτό ολοένα πιο σημαντικό ρόλο αποκτά η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των απεριόριστων δυνατοτήτων που προσφέρει η εφαρμογή τους σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Το πρόγραμμα «click…ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» βασίζεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας, και έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με αυτήν ως βασικό εργαλείο σύγχρονης εκπαίδευσης.


Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε το πρόγραμμα υπό την αιγίδα του και τις 3 σχολικές χρονιές (2010-2013),

ενώ το Γραφείο Καινοτομιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Π. και Δ. Εκπ/σης, Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπ/κων Δραστηριοτήτων, Τμήμα Γ΄ Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, υποστήριξε ενεργά το πρόγραμμα με τις εγκυκλίους που έστειλε στα σχολεία.