Περιγραφή Έργου
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αναπτύσσει ένα πρωτότυπο και καινοτόμο, πολυεπίπεδο και βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από την οπτική γωνία των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιζητεί να ανιχνεύσει το με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό το παρελθόν της μικρής τοπικότητας είναι παρόν στο σήμερα μέσα από την καθημερινή εμπειρία των νέων ανθρώπων. Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν ως μέρος της δικής τους ζωής τις πολλαπλές «ιστορίες» που τους περιβάλλουν (τοπικές, οικογενειακές, προσωπικές) και να οριοθετήσουν στο χώρο τα σημάδια που τους ενώνουν με το παρελθόν.

Οι κατά τόπους δράσεις έχουν τη μορφή τόσο της συλλογής και καταγραφής όσο και της παραγωγής υλικού. Παλιές φωτογραφίες, έντυπα, αποσπάσματα από βιβλία και εύκολα προσβάσιμο από τα παιδιά αρχειακό υλικό συνδυάζεται με κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και συνεντεύξεις, ηχογραφημένες αφηγήσεις, μουσική και τραγούδια, όπως και περιγραφές του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου, στη συγκρότηση μιας πρωτότυπης και χαρακτηριστικής παρουσίασης του τοπικού, οικογενειακού και μικροκοινωνικού παρελθόντος και παρόντος. Στη διάρκεια του προγράμματος, εκπαιδευτικοί και μαθητές υποστηρίζονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΜΕ για να αναπτύξουν ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για ζητήματα τοπικής ιστορίας σε ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον που αναπτύσσεται ειδικά για το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα καταλήγει στη συγκρότηση ενός πρωτότυπου και καινοτόμου «αρχείου» για την κάθε περίπτωση. Το αρχείο αυτό αποτελείται από τις συμβολές των μαθητών στην αναζήτηση της ιστορικότητας του χώρου και στη σύνδεσή της με τους ίδιους. Οι συμβολές των μαθητών παίρνουν τη μορφή «εργασιών» που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες ιστορικές εμπειρίες και μνήμες κάθε τόπου. Ο εκπαιδευτικός καλείται  στη συνέχεια να ενσωματώσει τους θεματικούς άξονες που διατρέχουν τις παρουσιάσεις των μαθητών σε μια ενιαία παρουσίαση της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου.

Οι ερευνητές του ΙΜΕ τέλος ανιχνεύουν τους θεματικούς άξονες που διαπερνούν τα «αρχεία» των επιμέρους σχολείων, τους εντάσσουν στο γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, προσθέτουν συναφές υλικό ιστορικών κειμένων και τεκμηρίων και αναδεικνύουν τις εναλλαγές ανάμεσα στην ενότητα και την πολυμορφία της τοπικής και συλλογικής μνήμης.