Κεντρική σελίδα
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 


Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1988 και διαθέτει 20 αίθουσες διδασκαλίας. Από την περσινή χρονιά οι αίθουσές μας διαθέτουν πρόσβαση σε ενσύρματο διαδίκτυο, οι 5 έχουν διαδραστικούς πίνακες και σε όλες τις άλλες αίθουσες υπάρχουν υπολογιστές και προβολικά μηχανήματα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, τη βιωματική μάθηση, τη διαθεματική προσέγγιση στη γνώση, με διάδραση, εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τη χρήση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας με αποτέλεσμα την ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση και πιο δημιουργικό μάθημα.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • 20 αίθουσες με ενσύρματο  διαδίκτυο
 • Όλες οι αίθουσες με υπολογιστή και προβολικά μηχανήματα
 • 5 διαδραστικοί πίνακες
 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
 • Κλειστό γυμναστήριο
 • Γήπεδα ποδοσφαίρου-μπάσκετ-βόλει
 • Εργαστήριο Φυσικών επιστημών
 • 2 εργαστήρια Πληροφορικής
 • Αίθουσα Καλλιτεχνικών
 • Αίθουσα Μουσικής με πολλά μουσικά όργανα
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας
 • Ερμάρια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων μαθητριών και μαθητών

Οι αίθουσες έχουν κατανεμηθεί θεματικά (αίθουσα Μαθηματικών , Αρχαίων, Νέων, Αγγλικών, Ιστορίας κλπ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12

 • Εκδηλώσεις για το ρατσισμό, τον εθελοντισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών θεμάτων_, «οι δρόμοι του νερού», «η πόλη των ανθρώπων», «οι μαθητές μετρούν τα άστρα»  , «{}click{}..στην τοπική ιστορία», «πάμε γι΄ άλλες κοινωνίες ουτοπικές»._
 • Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Ραδιόφωνο
 • Θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας, πρώτων βοηθειών
 • Διδακτικές επισκέψεις στο σχολείο με Συγγραφείς, Ιστορικούς και Λογοτέχνες, Επιστήμονες
 • Διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου, σε Λαογραφικά μουσεία, σε Αρχαιολογικά Μουσεία, στο Γηροκομείο, στα παιδικά Χωριά SOS, προσφορά και βοήθεια στη Τράπεζα Αγάπης της Μητρόπολης, επισκέψεις σε εργαστήρια και επιχειρήσεις
 • Ουσιαστικές σχολικές γιορτές με συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητριών/μαθητών με εργαλείο τη Διαθεματική Προσέγγιση στη Γνώση
 • Συμμετοχή στους αθλητικούς αγώνες
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «αειφορία στο σχολείο»
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μουσουλμανοπαίδων
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βεργίνα, στα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, στα Άβδηρα, στο Πελίτι.
Παρουσίαση Σχολείου

Η Ξάνθη μας

Εργασίες Μαθητών

Το ρολόι της Ξάνθης Α. Ε.
Α. Χ.
Γ. Χ.
Θ. Μ.
Το καπνεμπόριο Γ. Α.
Γ. Μ.
Λ. Σ.
Π. Γ.
Το ζαχαροπλαστείο του Παπαπαρασκευά Α. Α.
Μ. Μ.
Σ. Α.
Χ. Γ.
Το Καρναβάλι της Ξάνθης Μ. Κ.
Π. Σ.
Ρ. Ε.
Φ. Χ. 

Μέλη Σχολείου

Η ομάδα του σχολείου με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς

Ουρανία Εξάρχου-Βασιλούδη και Φιλίππα Διαμάντη.

Σχολική χρονιά: 2011-2012