Κεντρική σελίδα
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΩΝ

Ιδρύθηκε το 1982. Λειτούργησε με απογευματινό ωράριο την 1/9/1982 στο Πυρί Θήβας και στο κτήριο του 4ου Δημοτικού σχολείου με το οποίο συστεγαζόταν. Την 1/9/1993 λειτουργεί σε καινούριο και σύγχρονο διδακτήριο δίπλα στις γραμμές του τρένου και συστεγάζεται με το Κλασικό Λύκειο Θήβας, το σημερινό 3ο Γενικό Λύκειο. Οι μαθητές του προέρχονται από το Πυρί, την αρχαιότερη συνοικία της πόλης της Θήβας και από ένα μέρος του Συνοικισμού. Ο αριθμός των μαθητών, κατά μέσο όρο, είναι 145 παιδιά ετησίως. Διαθέτει βιβλιοθήκη, αίθουσα προβολών και σεμιναρίων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικούς πίνακες και κλιματιζόμενες αίθουσες. Υλοποιούνται ανελλιπώς προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας καθώς και εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από το 1996 έως το 2001 σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υλοποίησε πρόγραμμα δραστηριοποίησης των αδύνατων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σήμερα συνεργάζεται με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί «για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από την οπτική γωνία των μαθητών». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Παρουσίαση Σχολείου

Η δική μας Θήβα

Εργασίες Μαθητών

Το Πυρί και ο Άγιος Αθανάσιος Α. Κ.
Ξ. Κ.
Α. Κ.
Ε. Κ.
Δ. Μ.
Ο Βλάχικος Γάμος
Μ. Γ.
Μ. Δ.
Μ. Χ.
Κ. Χ.
Κ. Λ.
Ο Συνοικισμός τότε και τώρα
Κ. Σ.
Δ. Σ.
Μ. Χ.
Π. Λ.
Μ. Ο.
Γ. Χ.
Σ. Χ.
Μ.Σ.
Β. Ι.
Α. Κ.
Κ. Δ. 

Μέλη Σχολείου

Η ομάδα του σχολείου με υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς: Αλέξανδρο Ράπτη, Παναγιώτη Μπίχτα, Ευαγγελία Κοκοντίνη, Ιωάννης Κολέσιας 

Πιλοτική φάση. Σχολική χρονιά: 2010-2011.