Κεντρική σελίδα
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 
Τοποθεσία του σχολείου μας : Περιοχή Καλλιθέα

Το σχολείο μας ξεκίνησε την λειτουργία του για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου 1979 για το σχ. έτος 1979-1980. Είχε τη χρονιά εκείνη στη Γ' τάξη 71 μαθητές/τριες, στη Β΄ταξη 123 και στην Α΄τάξη 132 σύνολο δηλαδή 320 μαθητές περίπου. Πρώτος Διευθυντής του Γυμνασίου Καλλιθέας τότε ήταν ο κ. Βόδας Νικόλαος. Η έδρα του τότε σχολείου ήταν στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα το 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Ήταν επίσης πολυσυλλεκτικό όλων των όμορων συνοικισμών της πόλης της Καστοριάς.

Παρουσίαση Σχολείου

Η δική μας Καστοριά

Εργασίες Μαθητών

Εκκλησίες Χ.Β.
Θ.Γ.
Τ.Δ.
Τ.Τ.
Α.Τ.
Η Καστοριά χθες και σήμερα Φ.Π. 
Χ.Σ.
Ε.Τ.
Σ.Τ.
Μ.-Α.Φ.
Γ.Χ.
Λιμναίος οικισμός Π.Γ.
Δ.Θ.
Μ.Θ.
Μ.Ν.
Μακεδονικός Αγώνας Α.Γ.
Ι.Κ.
Κ.Κ.
Α.Ρ.
Α.Σ.
Μνημεία και αρχοντικά Α.Α.
Κ.Κ.
Ε.Τ.
Περιβάλλον Μ.Μ.
Τ.Ρ.
Ε.Σ.
Α.-Μ.Σ.
Β.Σ. 

Μέλη Σχολείου

Οι μαθητές και μαθήτριες του Γ1 με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς κυρίες Παρασκευή Δούκη και Μαρία Γεωργίου.


Σχολικό έτος: 2012-13.