Ο δικός μας Βόλος
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 

Εισαγωγή

Η επιλογή του θέματος μιας ερευνητικής εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και όσον αφορά τη συγκεκριμένη, θα έπρεπε να είναι ένα θέμα που θα αγγίξει τους μαθητές εφόσον αυτοί θα ήταν οι ερευνητές. «Τοπική Ιστορία: Μουσική Παράδοση του Βόλου» το επικρατέστερο θέμα προκάλεσε μια σειρά από ήπιες αντιδράσεις αρχικά και σοβαρές ανησυχίες στη συνέχεια για το κατά πόσο θα υπάρξει υλικό να ερευνηθεί.

Η Μουσική όμως είναι ένα από τα βασικά ενδιαφέροντα των μαθητών, έτσι λοιπόν το θέμα λειτούργησε ως ένα ισχυρό κίνητρο και τους κινητοποίησε αμέσως. Οι μαθητές γνωρίζουν τη δύναμη της μουσικής όπως επίσης γνωρίζουν πολύ καλά ότι και στη μουσική η παγκοσμιοποίησή της τείνει να εξαλείψει τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής μουσικής παράδοσης. Συζητώντας και με ασκήσεις «καταιγισμού ιδεών», καταλήξαμε πως είναι αναγκαίο οι ίδιοι να γίνουν οι γνώστες της Μουσικής Παράδοσης της πόλης τους στην οποία θα γίνουν οι αυριανοί συνεχιστές.

Οι στόχοι μας
 • Ενεργός εμπλοκή όλων των μαθητών στη διερεύνηση των θεμάτων.
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προσωπικής ευθύνης.
 • Ολοκλήρωση ατομικής εργασίας με στόχο τη συλλογική σε επιστημονικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.
 • Επικοινωνία με φορείς της τοπικής κοινωνίας.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την Τοπική Μουσική Παράδοση.
 • Για την παρούσα εργασία επιλέχτηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Βυζαντινή Μουσική
 • Παραδοσιακή Μουσική – Παραδοσιακή Χορευτική Μουσική
 • Ρεμπέτικη Μουσική
 • Επιρροές των Μικρασιατών Προσφύγων στην Τοπική Μουσική Παράδοση
 • Σύγχρονη Μουσική Κίνηση στο Βόλο

Αναφορά σε μουσικά σχήματα, χορωδίες, προσωπικότητες της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, προσωπικότητες που κατάγονται από το Βόλο, που διέπρεψαν και συνεχίζουν να διαπρέπουν στο χώρο της Μουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συμπεράσματα

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και ανά τακτά διαστήματα η κάθε ομάδα ενημέρωνε την ολομέλεια του τμήματος για τα ευρήματά της. Έγινε κατανοητό από όλους τους μαθητές ότι η ομάδα μπορεί να είναι πιο παραγωγική και να πετύχει πολύ περισσότερους στόχους από όσους θα πετύχαινε ένα μόνο άτομο.
Οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με την Τοπική Μουσική Παράδοση. Μέσω των συνεντεύξεων γνώρισαν, συζήτησαν με σημαντικές προσωπικότητες του τόπου. Τους δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές μουσικές εκδηλώσεις. Τέλος ερευνώντας το θέμα ανακάλυψαν ότι ο Βόλος, η δική τους πόλη, έχει πλούσια Μουσική Παράδοση και συνεχίζει να έχει μια έντονη παρουσία στο χώρο της μουσικής σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Οι συνεχείς εκδηλώσεις και οι καλλιτέχνες της πόλης το αποδεικνύουν αυτό καθημερινά.
Η παρούσα έρευνα λόγω του εύρους της και του περιορισμένου χρόνου δεν κάλυψε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Τοπική Μουσική Παράδοση. Υπάρχει πολύ υλικό που αξίζει να ερευνηθεί όπως: σύλλογοι, χορωδίες, κομπανίες, καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και συμβάλλουν στη διατήρηση, διάδοση και ανάπτυξη της Μουσικής Παράδοσης του τόπου. Καλό είναι τα παραπάνω να αποτελέσουν θέμα μιας μελλοντικής έρευνας.          

Βιβλιογραφία
 1. Ασωνίτης Σπυρίδων – Παππάς Θεόδωρος (2012), Τοπική Ιστορία, βιβλίο εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 2. Βολιότης – Καπετανάκης Ηλίας (2008), Ακριβές στιγμές στη «Σκάλα του Μιλάνου». Βόλος: εκδ. Βόλος
 3. Δερβενιώτης Θεόδωρος (2003), Οργανοπαίχτες και Κομπανίες του Πηλίου. Ζαγορά: εκδ. Ζαγορά
 4. Διαδρομές (Ένθετο Εφ. Θεσσαλία) (19/11/2000, 14/1/2001, 30/12/2001, 1/9/2002, 20/1/2002, 16/5/2004, 19/6/2011, 17/6/2012: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Μαγνησίας
 5. Καλαντζής Χρήστος (2004), Παραδοσιακή Μουσική και Τραγούδια.  ΕΚΠΟΛ
 6. Ματσαγγούρας Ηλίας (2012), Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Νέο Λύκειο. Αθήνα: ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 7. Πρασσά Αννίτα (2004), Οι Φιλότεχνοι Βόλου. Βόλος: ΠΑΛΜΟΣ
 8.  Σπανού Μαρία ( 2003), Η Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου και η μουσική κίνηση της πόλης. Βόλος: εκδ. Βόλος
 9. «΄Ωρες» μηνιαίο περιοδικό, τεύχος 9, (15/10 - 15/11 – 1986): Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Μαγνησίας
 Δικτυογραφία

Οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν μελετώντας τη σχετική έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία και παίρνοντας συνέντευξη από ανθρώπους που συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση, διάδοση και ανάπτυξη της Μουσικής Παράδοσης του Βόλου.

Σ΄ αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Αγαπητό Λάμπρο, τον κύριο Γκογκινούδη Τριαντάφυλλο, τον κύριο Καραγκούνη Κωνσταντίνο, τον κύριο Καρκάλα Ιωάννη, τον κύριο Μελέτη Μιχάλη, και την κυρία Σταματιάδου Ουρανία που αφιέρωσαν το χρόνο τους για να παραχωρήσουν συνέντευξη στους μαθητές μας

Κολλάτου Αικατερίνη

Φιλόλογος

Γενικές πληροφορίες για την πόλη του Βόλου

Ο Βόλος είναι μια μεγάλη και σύγχρονη πόλη. Είναι πόλη της Θεσσαλίας, χτισμένη στον μυχό του Παγασητικού κόλπου, κοντά στην θέση της αρχαίας Ιωλκού στους πρόποδες του Πηλίου. Είναι επίσης μία από τις πιο μεγάλες πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας. Ο μόνιμος πληθυσμός του διευρυμένου Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 144.449 κατοίκους ενώ η πόλη έχει πληθυσμό 113.657 (2011).
Γενάρχης της περιοχής υπήρξε ο Μάγνης, του Άργου ή του Δία ή γιος του Αιόλου, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Πήλιο. Η περιοχή του Βόλου, η αρχαία Μαγνησία, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Οι οικισμοί που ανακαλύφθηκαν στα κοντινά χωριά Σέσκλο και Διμήνι χρονολογούνται από την 7η χιλιετία π.Χ., ενώ η πολιτισμική παρουσία στον χώρο συνεχίζεται αδιάκοπη μέχρι σήμερα. Η σημερινή πόλη του Βόλου άρχισε να κτίζεται έξω από το παλιό κάστρο λίγο μετά το 1830.
Η ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, λόγω του λιμανιού, συνέβαλε στην εξέλιξή της σε οικονομικό κέντρο της Θεσσαλίας. Το 1984 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο και σχολές ή τμήματα σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Το Πανεπιστήμιο, το οποίο δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1989, έδωσε μία νέα πνοή στην πνευματική ζωή του Βόλου, πνοή που η πόλη την είχε απολύτως ανάγκη.
Στα καλλιτεχνικά του Βόλου αξίζουν να σημειωθούν το Δημοτικό Θέατρο, το Ωδείο, καθώς και η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης. Το 2004, ο Βόλος έγινε «ολυμπιακή πόλη», αφού φιλοξένησε ορισμένους αγώνες ποδοσφαίρου στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αγώνες έγιναν στο νέο υπερσύγχρονο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Αξιοποιώντας την παράδοση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο Βόλος διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής και τμήμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπιλιάρδου το 2006.