Το Αίγιο με μια σύντομη ματιά
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 

Μια σύντομη παρουσίαση της πόλης μέσα από ιστορικές στιγμές και μνημεία.

You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player