Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 

Μέρος της ευρύτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, η αρχιτεκτονική κληρονομιά, αναφέρεται στο δομημένο περιβάλλον συνολικά και όχι μόνο σε κάποια ξεχωριστά οικοδομήματα. Στην αρχιτεκτονική κληρονομιά εντάσσονται, εκτός από τα μέρη, και το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών οικοδομημάτων, δρόμοι, πλατείες, συνοικίες ολόκληρες ή και οικισμοί, κάστρα, γεφύρια, γενικότερα, δηλαδή, οι υποδομές και, τέλος, η αποθησαυρισμένη γνώση, τα σχέδια και οι μνήμες για το πώς ο άνθρωπος δημιούργησε και διαχειρίστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησε και ζει.

Σε μια τόσο ανοικτή θεώρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς εγείρεται ένα ζήτημα επιλογής για το τι πρέπει εν τέλει να διασωθεί και με ποιο τρόπο, αφού σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται ζητήματα σύγκρουσης ανάμεσα στις σύγχρονες ανάγκες και στην ανάγκη προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η μετατροπή, επανάχρηση και επανένταξη τμημάτων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην καθημερινή ζωή προβάλλει ως η χρυσή τομή ανάμεσα στα δυο άκρα.

Ακολουθούν παραδείγματα εργασιών με ειδικό βάρος στην αρχιτεκτονική και πολεοδομία. Όμως σχεδόν σε όλες τις εργασίες που αφορούν οικισμούς μπορείτε να βρείτε σχετικά στοιχεία:

Αρχιτεκτονική, από το 2ο Γυμνάσιο Δράμας
Αρχιτεκτονική, από το Γυμνάσιο Μεσαγρού
Αρχιτεκτονικά μνημεία, από το 1ο Γυμνάσιο Αιγίου
Πόλη και σπίτια, από το 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων
Κάστρα της περιοχής και το φαράγγι του Δημοσάρη, από το Γυμνάσιο Μαρμαρίου
Κάστρα τ' Αναπλιού, από το 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου
Κάστρο της Μυτιλήνης, από το Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνη
Το νησί της Σπιναλόγκας, από το 1ο Γυμνάσιο Αγ. Νικολάου
Προσφυγική εγκατάσταση, από το 1ο Γυμνάσιο Αιγίου
Μελί, από το 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων
Οικιστική εξέλιξη στης Ν. Σμύρνης, από το Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης
Συνοικισμός, από το 3ο Γυμνάσιο Θηβών
Η πλατεία της Ν. Σμύρνης, από το Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης
Αλλαγές χρήσης, από το 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου
Η Κυψέλη, από το 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης