Κεντρική σελίδα
Μετάβαση στο τέλος των μετα-δεδομένων
Μεταφορά στην αρχή του μεταδεδομένων
 

Το σχολείο μας είναι το 2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Βρίσκεται στην οδό Αγίου Μηνά. Ιδρύθηκε το 1888 ως η Μεγάλη  "Ελληνική Σχολή" και λειτουργεί από τότε. Το διδακτήριο χτίστηκε το 1885, όταν η πόλη μας ήταν ακόμη σκλαβωμένη στους Τούρκους.

Η σχολή σωζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 1958. Από το έτος 1930 στέγαζαν το 2ο Δημοτικό Σχολείο της  πόλης μας. Το 1958 κατεδαφίστηκε, επειδή κρίθηκε ετοιμόρροπο. Στη θέση ανεγέρθηκε το σημερινό Σχολικό κτίριο με δαπάνες του Νομαρχιακού ταμείου Καστοριάς, του ελληνικού Δημοτικού πολλών δωρητών από την ομογένεια Καναδά, καθώς και  άλλων κατοίκων της πόλης μας.

Το κατεδαφισθέν παλιό διδακτήριο-στου οποίου το οικόπεδο ανεγέρθηκε το νέο διδακτήριο- ανήκε στην ελληνική κοινότητα και σ’ αυτό στεγάζονταν <<Η Μεγάλη Ελληνική Σχολή>>, η οποία περιλάμβανε παραδόσεις ελληνικού σχολείου  και τελείου Γυμνασίου. Για την ανέγερση αυτής της σχολής ( Διδακτήριο Δωδεκατάξιο, λιθόκτιστο, διώροφο με πρόσοψη από Λαξεμένο λίθο) δαπανήθηκαν συνολικά 1205 τουρκικές λίρες, 82 γρόσια και 32 παράδες. Το χρηματικό αυτό ποσό προήλθε εξολοκλήρου από δωρεές Καστοριανών που διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη και στο εξωτερικό. Επίσης, σχεδόν όλοι οι Καστοριανοί με την προσωπική τους εργασία συνέβαλαν στη συγκέντρωση και των οικοδομικών υλικών και στην ταχεία ανεγερθεί του. Η παράδοση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κύριλλος επέβλεπε την μεταφορά της ξυλείας από την παραλίμνια τοποθεσία <<Ντολτσό>> μέχρι το χώρο της οικοδομής και ότι μετέφερε στον ώμο του το πρώτο ξύλινο δοκάρι.

Πριν την ανέγερση της Σχολής στο οικόπεδο αυτό υπήρχε παλιά κατοικία που ανήκε στον Παναγιόδωρο, και αγοράστηκε από την ελληνική κοινοτητα.

Παρουσίαση Σχολείου

Η γειτονιά μας στην Καστοριά

Εργασίες Μαθητών

Οι δρόμοι για το σχολείο Μαθητης 1
Οι ναοί της γειτονιάς μας Μαθητης 2
Μαθητης 3
Σπίτια και αρχοντικά
Μαθητής 4
Μαθητής 5 

Μέλη Σχολείου

Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ' τάξης με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό κυρία Δώρα Τελλίδου.
Σχολικό έτος: 2012-13.